digtsøjle

digtsøjle

Digtsøjlen opstillet i atriumgården på Aarhus Statsbibliotek 2015. Stentøj. 10 vers (egne). Sokkel af beton. 206 x 60 x 60 cm. Doneret af Carlsbergfonden .

Digtsøjlens 12 vers:

Jeg i sølvpilens luftige lyst

Jeg er i drosselgrås pludren 

Jeg i spættens hakken på barken

Jeg er i bregnen som vifter : hvor skal du hen

Jeg i jordens frysende magt

Jeg er i furens lerede tegning

Jeg i muldens sortbrune håb

Jeg er i voldens grønklædte bakke : med buske og træer

Jeg i sangens lilje

Jeg i broget tang som knaser

Jeg i tusind tungers tavshed

Jeg er i øjets frikvarter

Jeg i himmelsmilets krumme slugt

Jeg er i engens overdrev : i mose og med køer

Jeg i tordenfuglens sang

Jeg er i svanehalsens svaj

Jeg i fiskehejrens gab

Jeg er i fuglerede mellem dun og spyt

Jeg i rimets rytmeboks

Jeg i mælkehvide krop

Jeg er i stribede gamasjer

Jeg i lilla uniform

Jeg er i sort damask og gylden hue : det sted hvor sjælen holder hof

Jeg i Silversurfers fodspor

Jeg er i frygt for farten

Jeg i nævens lystne klo

Jeg er i piletræets retning : vendt mod nord

Jeg i tonealtrets plask

Jeg er i urtehavens fersken

Jeg i rosenmundens vugge krop

Jeg er i spillemandens færden : over strofen hujende bersærk

Jeg i tågesneglens kapsel

Jeg er i fingerbøllets sølv

Jeg i forstandens ødsel

Jeg er i nattens knappe tid : blandt himmelmand og himmelkvinde

Jeg i sort sort trane

Jeg er i blå blå net

Jeg i gul gul varme

Jeg er i rød : i fuldmånekjole på græsset mellem bukke

Jeg i hviskelandets lunde

Jeg er i råbehøjens hvælv

Jeg i sølvertungens krumme

Jeg er i læbens strenge tone : hvor jeg kan synge

Jeg i nætters irrede vandspejl

Jeg er i kyklopens tabte øje

Jeg i månegabets himmelrest

Jeg er i pelsen på en lurvet bjørn : som tumler sig i bakken

Jeg i flygtig kurs på heden

Jeg er i heden under sten

Jeg i bækkes klare rislen

Jeg er i brønden under låg

Jeg i sølvpilens luftige lyst

Jeg er i drosselgrås pludren 

Jeg i spættens hakken på barken

Jeg er i bregnen som vifter : hvor skal du hen

Toni Larsen

digtsøjlen består af seks sider digtsøjlen består af seks sider digtsøjlen består af seks sider digtsøjlen består af seks sider
digtsøjlen består af seks sider et opslag Tommerup keramiske værksteder